Privacy beleid

Via de website en in de praktijk worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Podologie Companje vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 

 1. Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring
 2. Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het verlenen van goede zorg aan patiënten met voet- en/of houdingsklachten welke gerelateerd zijn aan de voet.
 3. De patiënt eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin de toestemming is vereist.
 4. Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 5. Het recht accepteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doeleinden. Ik raad u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-04-2018.

 

Gebruik van persoonsgegevens

 

Wanneer u via onze website een afspraak inplant laat u de volgende gegevens achter:

 • Geslacht, naam, adres, geboortedatum, email, telefoonnummer

 

Wanneer u in de praktijk bent verwerken wij de volgende gegevens:

 • Geslacht, naam, adres, geboortedatum, email, telefoonnummer, BSN nummer, soort/nummer identiteitsbewijs, gegevens huisarts/verwijzer, gegevens zorgverzekeraar en zorgverzekeringspakket, medische gegevens welke relevant zijn voor de behandeling.

 

Doeleinden van verwerking

 • Het voor u mogelijk maken tot het inplannen van een online afspraak bij Podologie Companje
 • Het verlenen van goede zorg
 • Het kunnen voldoen aan de eisen gesteld in het Kwaliteitsregister (KABIZ) mbt auditering. Een auditor kan op grond hiervan inzage vragen in een geanonimiseerddossier. Hij/zij zal deze gegevens echter nooit kunnen herleiden naar u, de patient. 

Bewaarplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst is de bewaarplicht minimaal 15 jaar. Papieren notities zoals terugbel notities, aantekeningen omtrent zoolvervaardiging, korte aantekeningen inzake uw behandeling welke niet relevant (meer) zijn worden in onze eigen papierversnipperaar vernietigd (veiligheidsklasse 2, beveiligingsniveau 5)

 

Contactformulier

Wanneer u een contactformulier invult of ons een email stuurt, dan gebruiken wij uw gegevens alleen om contact met uw op te nemen om uw vraag af te handelen.

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo heeft alleen de noodzakelijke persoon toegang tot uw gegevens, is de toegang tot uw gegevens afgeschermd en zijn onze veiligheidsmaatregelen up-to-date en worden deze regelmatig gecontroleerd.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U kunt via de praktijk altijd de meest recente privacyverklaring opvragen.

 

Autoriteit persoonsgegevens

Vanzelfsprekend helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking over uw persoonsgegevens. U kunt ons altijd bereiken via de mail: podologiecentrum@gmail.com of telefonisch via 06-506 06 956. Als u ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw klacht omtrent uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Inzage en wijziging van uw persoonsgegevens

U, als patient, heeft:

 1. het recht op dataportabiliteit, dit is het recht om persoonsgegevens over te dragen
 2. het recht op inzage
 3. recht op rectificatie en aanvulling
 4. recht op beperking van de verwerking (recht om minder gegevens te laten verwerken)
 5. recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (dit is het recht op een menselijke blik bij besluiten)
 6. het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking
 7. recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

 

Contactgegevens

 

Podologie Companje                                                

Heimolen 70

4625 DD Bergen op Zoom

E    podologiecentrum@gmail.com

T    06-506 06 956

W   podologiecompanje.nl